... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

ASAD1 - ASAD2

Odsolovací zařízení k automatickému odsolování v chladících a klimatizačních zařízeních. Možnost dávkování chemikálií proti korozi a vzniku řas (Biozid).
ASAD 1 – s dávkovacím čerpadlem FMSA-CD-T-PV, proporcionální dávkování přes vodoměr a dáv-kovací čerpadlo FMSA-EN s týdenním programem, 8 možností spínání za den. Přístroj kompletně namontován na desce z PVC, řízení vodivosti v dávkovacím čerpadle FMSA-CD-T-PV se dvěma programovatelnými možnostmi a měřícími elektrodami. Rozmezí měření 0-200 µS a 200 – 5000 µS. PVC potrubí se dvěma kulovými uzavíracími ventily, magnetický membránový ventil.
ASAD 1 a 2 vestavěné na vedlejším napětí v chladícím okruhu a kontrolují obsah soli v chladící vodě, stejně jako dávkování chemikálií. Vstřikovací trysky z PP.
ASAD 1: s kontaktním vodoměrem k proporcionálnímu řízení dávkování. Dávkovací čerpadlo FMSA-CD-T-PV.
ASAD 2 – jako ASAD 1 jen s jedním dávkovacím čerpadlem, které pracuje proporcionálně, nebo jako nízkotlaké EN čerpadlo.
Všechna řízení jsou vybavena mikroprocesorem, displejem, sací soupravou, ochranou chodu napráz-dno. Dvě el. relé pro volné potencionální kontakty. Kontaktní vodoměr není součástí dodávky a musí být objednán zvlášť.

 

 

Technická data: el. přípojka 230 V/50 Hz

 

výška                                                                                                        mm           650

Šířka                                                                                                          mm           750

hloubka                                                                                                     mm           160

Připojení vody                                                                                            DN             20

Výkon čerpadla FMSA-EN při protitlaku 5 bar                                       l/h             3,5

Výkon čerpadla FMSA-CD-T prři protitlaku 7 bar                                  l/h             2,2