... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

ASA1 - ASA 2

Odsolovací automatika k automatickému stálému odsolování v chladících a klimatizačních zařízeních. Kompletně montovaná na nástěnných deskách z PVC. Přístroj měřící vodivost se 2 spínacími body a s měřící elektrodou. Interní potrubí z PVC se 2 kulovými uzavíracími kohouty, magnetický membránový ventil, jemný filtr 350 µ k ochraně před znečištěním elektrod a magnetických membránových ventilů. ASA 1 a 2 jsou vestavěné na vedlejším napětí v chla-dícím okruhu a kontrolují obsah solí v chladící vodě.

Induktiv ASA2: Je složen z kapacitní vodivostní sondy společně s induktivní sondou ve skříňovém měřícím přístroji v rozsahu měření od 0-9,9 mS.

 

 

 

 

 

 

Technická data: el. přípojka 230 V/50 Hz

 

 

délka                                                                                                                                                                         mm          600

šířka                                                                                                                                                                          mm          500

hloubka                                                                                                                                                                     mm          180

Připojení vody                                                                                                                                                            DN            20