... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

| A2000 | A3000 | A5000 | Ceník | Informace o výrobci |

A3000


Aqua 3000AQUA 3000 – elektrický rozpouštěč vápníku

Na zařízení AQUA 3000 se nachází jeden kabel se dvěma kontakty (induktivní impuls) a dva kabely s kontaktem na každém konci (kapacitní impuls). Aby se mohly tyto tři kabely pevně zavinout okolo potrubí, je na něm nutná volná plocha alespoň 300 mm.

 

Pokyny k instalaci:

  1. Potrubí se nejdříve musí očistit od vnějších nečistot - včetně barvy.
  2. Ovinutí, které má dva kontakty, se musí umístit doprostřed volné plochy trubky. Kabel se ovine nejméně 19krát okolo trubky.
  3. Ostatní dva kabely (každý s jedním volným koncem) se zavinou po stranách prvního vinutí, přičemž se musí ovinout minimálně 6x. Vzdálenost od středního vinutí musí být 20 mm!
  4. Konce těchto kabelů by měly být umístěny doprostřed tak, aby byly co nejblíže elektronické jednotce. Kabely se k potrubí upevní barevnou.
  5. Elektronická jednotka se připevní na zeď tak, aby spojení mezi jednotkou a potrubím nebylo napnuté a jednotka se připojí do sítě 220/230 Hz.
  6. Zařízení AQUA je opatřeno světelnou diodou, která začne blikat - zařízení je v provozu.