... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

| A2000 | A3000 | A5000 | Ceník | Informace o výrobci |

A2000


AQUA 2000 – elektrický rozpouštěč vápníku

Zařízení AQUA 2000 pracuje s pulsujícím elektrostatickým polem. Jde o zcela ekologickou metodu, při níž není nutné použít agresívní prostředky pro odvápnění.
Díky zařízení AQUA 2000 není nutné spotřebiče v domácnosti odvápňovat tak často jako dříve.
Protože se však mikroskopické soli ve vestavěných tepelných prvcích spékají, nelze potřebu příležitosrného odvápnění zcela eliminovat.

Nový typ Starší typ

Pokyny k instalaci:

  1. Potrubí se nejdříve musí očistit od vnějších nečistot - včetně barvy
  2. Odstraní se ochranný papír z PVC pásky (A) a páska se ovine kolem potrubí (vzdálenost center obou pásek musí být 120 mm).
  3. Dále se odstraní papír ze samolepících ALU-fólií (B) a fólie se ovinou přes střed PVC pásek.
  4. Elektro-svorky (C) se zašroubují přes ALU-fólii, přičemž by se neměli příliš těsně dotahovat, aby se nepoškodila izolace plastové fólie.
  5. Elektronická jednotka (E) se připevní na zeď tak, aby nebylo spojení mezi jednotkou a potrubím napnuté. Jednotka se připojí do sítě 220/230 Hz.
  6. AQUA je opatřena světelnou diodou, která začne pozapojení do sítě blikat - zařízení je v provozu.