... dáme Vaší vodě čistotu a energii!

Horní menu

Fyzikální úprava vody


Kde nalezne uplatnění fyzikální úprava vody? Tam, kde vápník způsobuje problémy.

Na většině území ČR a SR obsahuje voda nadměrné množství vápníku. Usazeniny se tvoří ve formě nepříjemných skvrn na obkladech, na sklenicích z myčky, na vodovodních kohoutcích, apod.

Vlastní problém s vápníkem je však daleko větší. V přírodě se uvolňuje spolu s těžkými kyselinami a vytváří soli - kalciumkarbonáty. Ohřátím vody se vápník vylučuje, přechází do pevného skupenství a tvoří usazeniny. Ty se vytváří jak v potrubí, tak i v topných článcích myček a praček, v boilerech, topných kotlích a v řadě dalších zařízení.

Vlivem tvorby usazenin vápníku se tlak v potrubí neustále snižuje, čímž účinnost jednotlivých zařízení klesá, urychluje se jejich opotřebení a ohřevy trvají déle při stoupajícím množství potřebné energie.

AQUA rozpouští i staré usazeniny!

Potřebný čas pro rozpuštění starých usazenin je závislý na rozsahu zavápnění. Může však trvat i 3 - 6 měsíců než usazeniny úplně zmizí a pokud jsou přístroje těžce znečištěny, může dojít krátce po instalaci k obarvení vody. Dále uvolněné částečky vápníku mohou způsobit ucpání sprchy nebo sítek na kohoutcích.

 

Popis

AQUA je bezobslužné zařízení bez jakýchkoli pohyblivých částí se zanedbatelnou spotřebou energie, které je možné namontovat na všechny druhy trubek - měděné, ocelové, polyetylenové či z PVC až do průměru 100 mm.

AQUA pracuje s elektrostatickým polem mezi dvěma svorkami.

Silové pole pulsuje mezi 7 - 14.000 Hz. Oproti magnetickým úpravnám, které tvoří železné částice, uvádí silové pole mezi svorkami železité částice do pohybu a touto vysokou rychlostí vápencovou usazeninu rozbíjí. AQUA 3000 a 5000 pracuje jak elektrostaticky, tak i elektromagneticky.

Elektrický rozpouštěč vápníku AQUA se montuje na vnější stranu potrubí vody, kde vytváří elektrostatické silové pole. Vápník rozpuštěný ve vodě protékající tímto polem se naváže na kovové ionty obsažené ve vodě. Tím ztrácí vlastnost tvořit usazeniny a odteče jednoduše spolu s vodou. Tato metoda je nejen velmi efektivní, ale i ekologicky výhodná, přičemž ani chuť vody není ovlivněna.

Dále elektrostatické silové pole lehce snižuje elektrostatické napětí vody, což vede k nižší spotřebě čistících prostředků.

 

Technická data AQUA 2000 AQUA 3000 AQUA 5000
 litry/min
 50
 200
 800
 m3/h
 3
 12
 48
 účinnost od místa instalace (m)
 50
 980
 2400
 průměr potrubí (mm)
 22 - 54
 25 - 75
 50 - 125
 výkon (W)
 4
 25
 40
 velikost (dxvxh)
 140x55x40 mm
150x80x50 mm
 210x125x80 mm
 obrázek

Zařízení mohou být pro zvýšení výkonu instalována za sebou v max. počtu 3 ks.

Záruka

Na výrobky AQUA je poskytována záruka 4 roky od data prodeje.

Vztahuje se na materiál a výrobní chyby. Chybné komponenty budou bezplatně vyměněny nebo opraveny. Ze záruky jsou vyloučeny škody, které vznikly věcně nesprávnou manipulací, použitím nevhodných provozních prostředků, stejně jako poškozením nebo opotřebením.

Dosud se více než 30 let výroby ve švédském Kalmaru v rodinné firmě TREBEMA AB dostalo k zákazníkům v cca 20 zemích světa (USA, Japonsko, Austrálie, většina zemí Evropy, Filipíny, ...) několik desítek tisíc kusů zařízení AQUA 2000!

Věříme, že švédská kvalita přesvědčí i Vás!